Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.origamiskates.com către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Origami Skates fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă
 • Vânzător – Origami Skates, cu denumirea comercială ORIGAMI SOLUTIONS S.R.L., având sediul social în Județul Constanța, Municipiul Constanța, Str. Corneliu Coposu, nr. 12, Camera 2, 900002, CUI 42655995, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J13/1410/19.06.2020
 • Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora
 • Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător
 • Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus
 • Site – domeniul www.origamiskates.com și subdomeniile acestuia

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.origamiskates.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.


3. Obligațiile vânzătorului

Vânzătorul își vă utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și vă livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.


4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice niciuna dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Origami Skates, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Origami Skates asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Origami Skates.


5. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafica, inclusiv dar fară a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) aparțîn Origami Skates.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se afla în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Origami Skates. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrala sau modificata a conținutului acestui site sau a oricărei parti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

 • este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului)
 • sunt permise link-urile către site-ul www.origamiskates.com, iar specificarea sursei informațiilor se vă face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații prin amabilitatea Origami Skates – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obliga să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii sai le dețin asupra/în legătură cu site-ul  www.origamiskates.com.

Origami Skates își rezerva dreptul de a acționă în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail legal@origamiskates.com, cu specificația „În atenția agenției”.

Orice persoana care transmite sau publica în orice mod informații ori materiale către site își asuma obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o tertă persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și accepta că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Origami Skates, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Origami Skates poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fară că aceasta operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fară a necesita anunțarea prealabila.

Origami Skates nu își asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.


6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Origami Skates nu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, ORIGAMISKATES vă depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionista în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, ORIGAMISKATES vă încercă să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parti/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credință, din surse apreciate că fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail legal@origamiskates.com, pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentata poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului vă face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și accepta faptul că Origami Skates nu garantează:

 • că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete
 • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asuma răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc
 • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii își asuma întreagă responsabilitate
 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori că urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor facandu-se de către Utilizatori pe propria răspundere
 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționă constant, neîntrerupt, fară erori – fata de acest aspect, ORIGAMISKATES nu își asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor)

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și accepta faptul că Origami Skates nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și accepta că Origami Skates este absolvita de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere ORIGAMISKATES pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majora, Origami Skates și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al ORIGAMISKATES, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Origami Skates și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai de și împotrivă oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fară nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Origami Skates nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fară limitare la funcționarea site-ului www.origamiskates.com, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.


7. Abonarea utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin posta electronica, existând posibilitatea că Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primita pe mailul introdus explicit la abonare.

Accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ sau fară cont. Pentru contul activ, pe baza unui nume de utilizator și a parole, recomandam Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar daca acestea afirma că vă contacteaza din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandam închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out” / ”Log off” / „Deconectare” în pagina vizitată.


 Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru că tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

 • realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre
 • măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le- solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

 • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
 • îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.

Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.

Aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) și permit distribuirea conținutului de pe www.origamiskates.com pe respectivele rețele. Origami Skates nu controlează aceste cookies. Pentru mai multe informații despre cum funcționează, te rugam să verifici paginile rețelelor de socializare.

Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea www.origamiskates.com fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.


9. Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul vă emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont sau de a completa corect datele în formularul de comanda, atunci când comanda este plasată.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail din Contul său sau în formularul de comandă.

Modalitățile de plată se împart în trei categorii: plata prin card bancar, plata prin transfer bancar și plata ramburs.

Pentru plata de tip ramburs se percepe o taxă de 5 RON, reprezentând taxa de transport a plății. Plata se face direct la curier și este suportată de către Cumpărător. În cazul unui retur aceasta taxă nu se vă restitui.


10. Responsabilități

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul vă fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.

Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care vă avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create că urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.

Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.


11. Livrarea produselor

Livrarea pentru comenzile de peste 250 lei este gratuită și se face prin curier rapid. Pentru comenzile cu valoare mai mică de 250 lei, taxa de livrare este de 25 lei.

Produsele noastre sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ce face că durata de producție și livrare să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 10:00-17:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 10:00-17:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua legătura cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

 • blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei
 • căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus
 • cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc
 • cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare, pandemii etc;
 • nerespectarea comenzilor de către furnizori

12. Acceptarea

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Origami Skates, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

13. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor vă fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14. Returnarea produselor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

14.1 Coletele prezintă deteriorări severe

Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, vă plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, vă primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

14.2 Produsele prezintă defecte de fabricație

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original fără ca el să fie deteriorat, cu factura atașată și să nu urme de uzură fizică sau deteriorare.

Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi sau returnate.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul vă plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, vă primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce vă fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se vă face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile lucrătoare de la primirea produsului returnat.


 15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați pagina Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal.


16. Forță majoră

Niciuna din părți nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


17. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între ORIGAMISKATES și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu vă fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.


18. Modificarea termenilor și condițiilor

Origami Skates are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata să îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.


19. Campanii în derulare

19.1 Campania „reducere 50% la al doilea produs achiziționat

 • Campania constă în reducerea de preț de 50% la al doilea produs achiziționat într-o comandă
 • Discountul se aplică automat în momentul adăugării celui de-al doilea produs în coșul de cumpărături
 • Dacă în coșul de cumpărături sunt mai mult de 2 produse, reducerea se aplică doar în cazul unui număr par de produse (Exemplu: la 3 produse aflate în coș reducerea se aplică la unul singur, la 4 produse aflate în coș reducerea se aplică la 2 produse)
 • Reducerea se aplică la produsul mai ieftin
 • Oferta nu se este valabilă cu alte promoții în derulare; Discountul nu se cumulează cu cel de la alte promoții
 • Promoția se aplică la orice produs din gama noastră
 • Campania este valabilă până în data de 15.11.2021 inclusiv